POIR 2014-2020

POIR 2014-2020

Firma nasza uczestniczy w Projekcie: ” Dotacja na kapitał obrotowy dla Janex S.C. Danuta Oleksiuk Jan Oleksiuk” w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Otrzymane środki 217 763,34 PLN na kapitał obrotowy przeznaczone są na zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały podczas pandemii COVIT-19. Firma uczestniczy w projekcie od 1 lipca 2020 do 31 września 2020